DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NỘI THẤT EZC

1.100.000

Sản phẩm hoạt động dựa trên ion amoni bậc bốn. Chuyên dùng trong công nghiệp thực phẩm, xe chở thực phẩm, sát khuẩn nội thất ô tô, gia dụng.

An toàn cho người và vật nuôi