RỬA XE KHÔNG CHẠM KENOTEK CARGO 2500 (xe thực phẩm)

2.100.000

CARGO 2500 là dung dịch rửa xe không chạm dành riêng cho các xe thực phẩm, rửa khu vực chuồng trại chăn nuôi với các thành phần hóa sinh học an toàn, đầy đủ tiêu chuẩn y tế.
Tỷ lệ pha: 1 – 4%

còn 200 hàng

Mã: CARGO 4100-1 Danh mục: ,