RỬA XE KHÔNG CHẠM KENOTEK CARGO 3700 (rửa trong nhà)

2.490.000

CARGO 3700 là dung dịch rửa xe không chạm dành riêng cho các trạm chăm sóc xe trong nhà của Kenotek, với chứng chỉ VDA Klass A
Tỷ lệ pha: 0.5-2%