RỬA XE KHÔNG CHẠM KENOTEK GLOBO 3600

480.000

Globo 3600 là dung dịch rửa xe không chạm cao cấp của Kenotek. Bảo vệ độ bóng và an toàn các bề mặt sơn nhạy cảm nhất.
Tỷ lệ pha: 1 – 4%
Chi phí: 1200 – 1500 đồng/xe sedan