TẨY LAZANG KENOTEK WHEEL CLEANER

269.000

Wheel Cleaner loại bỏ cặn đen và bụi bẩn khỏi trên la zăng. Tẩy mạnh và sử dụng an toàn.