PHỦ WAX BÓNG NHANH KENOTEK TOP WAX 80

3.230.000

Hỗ trợ làm khô nhanh tăng cường độ bóng cho xe sau khi rửa, cho hiệu ứng lá sen và độ bóng ngay lập tức. Xử lý hết hóa chất tồn dư và nước cứng sót lại trên xe, bảo vệ thân vỏ.

Tỷ lệ pha siêu đậm đặc:  0,1 – 0,2% với nước sạch
Lau khô lại bằng khăn để tạo độ bóng tối ưu